0

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy pro e-shop

 

1. Právo odstoupit od smlouvy

1.1 „Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.“

1.2 „Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy.

1.3 „Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat společnost:

Adresát (prodávající) Internetový obchod: www.pexoesa.cz

Společnost: Kateřina Šponarová

Sídlo: Na Dolinách 1271, 140 00 Praha 4

IČ: 05079179

Telefonní číslo: +420 775447596

E-mailová adresa: eshop@pexoesa.cz

 

ADRESA PRODÁVAJÍCÍHO PRO ZPĚTNÉ ZASLÁNÍ REKLAMOVANÉHO ZBOŽÍ a korespondenční komunikace:

Kateřina Šponarová, Herálecká III 1582/8, Praha 4 – 14000

 

formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem).

Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.“

1.4 „Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.“

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1 „Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.“ „Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.“.

2.2 a) Převzetí zboží − Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese kamenné prodejny obchodu www.pexoesa.cz

 

Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.“. b) Náklady spojené s vrácením zboží − Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. Poučení o právu na odstoupení od smlouvy www.pexoesa.cz  c) Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží − „Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.“ Internetový obchod: www.pexoesa.cz

Adresát (prodávající) Internetový obchod: www.pexoesa.cz

Společnost: Kateřina Šponarová

Sídlo: Na Dolinách 1271, 140 00 Praha 4

IČ: 05079179

Telefonní číslo: +420 775447596

E-mailová adresa: eshop@pexoesa.cz

 

ADRESA PRODÁVAJÍCÍHO PRO ZPĚTNÉ ZASLÁNÍ REKLAMOVANÉHO ZBOŽÍ a korespondenční komunikace:

Kateřina Šponarová, Herálecká III 1582/8, Praha 4 – 14000

Vaše objednávka se právě zpracovává. Vyčkejte a nedělejte jiné úkony v internetovém prohlížeči. Prosíme o trpělivost.

Objednávku jsme úspěšně zpracovali.

OK