0

Jarní dyzajn proběhl v teplotách zimních, teď ten letní  by mohl vyjít v teplotách jarních, ať si to tam všichni užijeme.