0

Je na světě nová série – Kosmické obrazce v poli! Autor není ze země a jmenuje se OZON. Ještě voní tiskovou barvou a první kousky se právě řežou na našem novém miláčkovi – řezacím ploteru. No ale s prostorem jsme to neodhadli. 3000ks B2 archů z tiskárny važící přes 300kg je balik poměrně velkých rozměrů…