0

Vzorový formulář pro uplatnění reklamace

(vytiskněte si tuto stránku a poté vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete reklamovat zboží v zákonné době. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou emailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím).

 

Adresát (prodávající) Internetový obchod: www.pexoesa.cz

Společnost: Kateřina Šponarová

Sídlo: Na Dolinách 1271, 140 00 Praha 4

IČ: 05079179

Telefonní číslo: +420 775447596

E-mailová adresa: eshop@pexoesa.cz

 

ADRESA PRODÁVAJÍCÍHO PRO ZPĚTNÉ ZASLÁNÍ REKLAMOVANÉHO ZBOŽÍ a korespondenční komunikace:

Kateřina Šponarová, Boženy němcové 749. Hradec Králové – 500 00

 

Spotřebitel:

Moje jméno a příjmení:

Moje adresa:

Můj telefon a e-mail:

 

Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace) Vážení, dne ………. jsem ve Vašem obchodě ……….. vytvořil objednávku (specifikace objednávky viz níže).

 

Mnou zakoupený produkt však vykazuje tyto vady (* zde je třeba vadu podrobně popsat ).

 

Požaduji vyřídit reklamaci následujícím způsobem: (* zde je třeba požadovaný způsob vyřízení podrobně popsat ; například – „jelikož se jedná o odstranitelnou vadu, požaduji o opravu produktu a to nejpozději v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů).

Zároveň Vás žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem právu uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem na opravu/výměnu, a následně potvrzení data a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání (v případě, že se jedná o opravu, nikoliv výměnu).  

 

Datum objednání:

datum obdržení:  

Číslo objednávky:  

Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem:

a budou navráceny zpět způsobem (v případě převodu na účet prosím o zaslání čísla účtu):

 

Jméno a příjmení spotřebitele:  

Adresa spotřebitele:  

Email:  

Telefon:

V ………. Dne……….. (podpis)…………….

Seznam příloh: 1. Faktura za objednané zboží č.:

Vaše objednávka se právě zpracovává. Vyčkejte a nedělejte jiné úkony v internetovém prohlížeči. Prosíme o trpělivost.

Objednávku jsme úspěšně zpracovali.

OK